หน้าแรก เราทำอะไร? เรามีดีอะไร? เครื่องมือสู่เป้าหมาย งานเราดี๊ดี Beyond Blog Partner Q&A ติดต่อเราที่ไหน?

Q & A


ประกันรถยนต์ชั้น 1 สามารถเคลมได้ทุกอย่างเลยใช่หรือไม่?

ประกันภัยรถยนต์ประเภท1 การเคลมต้องเป็นเหตุจากปัจจัยภายนอก ไม่ว่าจะเหตุที่เกิดจากการชน ,เสียหลักพลิกคว่ำ หรือโดนภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม เป็นต้น ดังนั้นเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพจะไม่สามารถแจ้งเคลมได้ และความเสียหายที่มีก่อนการทำประกันภัยจะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน รวมถึงข้อยกเว้นบางประการเช่น ภัยก่อการร้าย(บางบริษัทประกันภัยมิได้ขยายความคุ้มครองให้ต้องตรวจสอบก่อนทำประกันภัย)

ทำไมทำประกันสุขภาพ ถึงไม่ค่อยมี OPD หรือมี OPD เบี้ยก็จะแพง?

ประกันสุขภาพในยุคปัจจุบันประกอบไปด้วย 3 ประเภทหลักๆ 1.ประกันกลุ่ม ภายในองค์กร มีรายละเอียดคุ้มครอง คุ้มครองชีวิต คุ้มครองทุพลภาพ สุขภาพ IPD OPD ทันตกรรม โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ 2.ประกันรายเดี่ยวทีละบุคคล คุ้มครองชีวิต ( มี 3 รูปแบบ ประกันชีวิต ประกันเงินออม ประกันควบการลงทุน ) คุ้มครองทุพลภาพ สุขภาพ IPD OPD ค่าชดเชย โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ 3.ประกันกลุ่มภายในครอบครัว บิดา มารดา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีรายละเอียดคุ้มครอง สุขภาพ ค่าชดเชย โรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ

ทำไมประกันสุขภาพจำเป็นต้องทำร่วมกับประกันชีวิต แล้วไม่ทำร่วมกับประกันชีวิตได้หรือไม่?

ทำไมประกันบางบริษัทถึงให้ค่าห้องน้อย แล้วเราจะต้องทำอย่างไร?

ถ้ามีงบประมาณจำกัดควรซื้อประกันแบบไหนก่อนดี